Giải Trí

Siêu Nhân Nhện, Siêu Nhân Dơi tắm cùng Đồ Chơi Trẻ Em. SuperMan, SpiderMan Take a Bath with Kid Toy
Siêu Nhân Nhện, Siêu Nhân Dơi tắm cùng Đồ Chơi Trẻ Em. SuperMan, SpiderMan Take a Bath with Kid Toy

#siêunhân #siêunhânnhện #siêunhândơi

Siêu nhân nhện và siêu nhân dơi tắm cùng đồ chơi trẻ em, gồm:

+ xe múc đất
+ xe chở bê tông
+ xe ben
+ xe cẩu
+ xe cứu hỏa
+ xe cảnh sát ( xe công an )
+ trực thăng
+ khủng long
+ xe cứu thương
+ gà đồ chơi
+ xe chở dầu
+ tàu hỏa

#ngườidơi #ngườinhện #xemúcđất #xechởbêtông
#xeben #xecẩu #xecứuhỏa #xecảnhsát #trựcthăng
#khủnglong #xecứuthương #xechởdầu #tàuhỏa

— English Description —

Batman & SpiderMan take a bath with Kid Toys

There are a lot of kid car toys in the video:

+ excavator kid toys
+ concrete truck kid toys
+ dumptruck kid toys
+ crane kid toys
+ firetruck kid toys
+ police car toys
+ helicopter toys
+ dinosaur kid toys
+ ambulance kid toys
+ chicken kid toys
+ tanker truck kid toys
+ train toys

#kid #kidtoys #kidcartoys
#superman #spiderman #batman
#excavator #concretetruck #dumptruck
#crane #firetruck #policecar #helicopter
#ambulance #tanker #traintoys

—-Spain Description—

SuperMan y SpiderMan toman un baño con Kid Toys

Hay muchos juguetes para niños en el video:

+ juguetes para niños excavadora
+ juguetes para niños camiones de concreto
+ dumptruck juguetes para niños
+ juguetes infantiles grúa
+ juguetes para niños firetruck
+ juguetes de coche de policia
+ juguetes de helicóptero
+ dinosaurios juguetes para niños
+ ambulancia juguetes para niños
+ juguetes de pollo para niños
+ camiones cisterna para niños juguetes
+ entrenar juguetes

— Korean Description —

수퍼맨 & 스파이더 맨, 키드 완구로 목욕하기

이 비디오에는 많은 어린이 자동차 장난감이 있습니다.

+ 굴삭기 장난감
+ 콘크리트 트럭 아이 장난감
+ dumptruck 꼬마 장난감
+ 크레인 꼬마 장난감
+ firetruck 아이 장난감
+ 경찰차 장난감
+ 헬리콥터 장난감
+ 공룡 아이 장난감
+ 구급차 아이 장난감
+ 치킨 꼬마 장난감
+ 탱커 트럭 아이 장난감
+ 기차 장난감

Hope You enjoy our video, please Subscribe, Leave Comments & Check out Our Channel for lovely kids Video!

★ Grokiz SUBSCRIBE

★ Enjoy Video & SUBCRIBE, Thanks

Have any questions, Feel Free to contact us via email: kizgro@gmail.com

Note:
Short Guitar Clip by Audionautix is licensed under a Creative Commons Attribution license (
Artist:

© 2019 grokiz. All rights reserved – DON’T ReUP

Nguồn: https://britishmusicguide.com/

Xem thêm bài viết khác: https://britishmusicguide.com/giai-tri/

Giải Trí
Phim Siêu Nhân Sấm Sét Tập 47 : Hộp Nguy Hiểm (Siêu Nhân Thuyết Minh)
Giải Trí
[Mì Gõ] Tập 69 : Siêu Anh Hùng Ra Tay – Captain America: Civil War
Giải Trí
Nhạc Phim Remix | Hoàng Kim Kỵ Sĩ | Nhạc Phim Siêu Nhân Garo 2019 Phần 2
There are currently no comments.