Âm Nhạc

TÍNH TOÁN MÔ-ĐUN ĐÀN HỒI CỦA CÁC LỚP VẬT LIỆU ÁO ĐƯỜNG MỀM TỪ THÍ NGHIỆM FWD
Thí nghiệm xác định cường độ kết cấu mặt đường mềm bằng thiết bị đo động FWD (Falling Weight Deflectometor) được dùng cho công tác kiểm tra, khảo sát thiết kế tăng cường mặt đường, xây dựng ngân hàng dữ liệu bảo trì đường ôtô thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật giao thông.
Phần mềm “Tính toán Mô-đun Đàn hồi của các lớp Vật liệu Áo đường mềm từ thí nghiệm FWD dựa trên Thuật toán Di truyền” được phát triển trên ngôn ngữ C#, nền tảng, phần mềm được phát triển nhằm ứng dụng trong việc phân tích dữ liệu thí nghiệm FWD, phân tích dự báo nứt mặt đường, hằn lún bánh xe kết cấu áo đường mềm, tính toán ngược Mô-đun đàn hồi các lớp vật liệu kết cấu áo đường mềm dựa trên Thuật toán di truyền, dự báo sự thay đổi cường độ kết cấu các tháng trong năm, tự động phân đoạn tuyến để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật thi công và hiệu quả kinh tế của dự án.
Phần mềm VIMOD Gen 1.0 có các chức năng chính như sau:
– Phân tích dữ liệu thí nghiệm FWD, lựa chọn trạm đo tính toán (thuộc nhóm chức năng trong trình đơn Data);
– Dự báo nứt, hằn lún bánh xe kết cấu áo đường mềm (thuộc nhóm chức năng trong trình đơn Remaining Life);
– Tính toán ngược Mô-đun đàn hồi của các lớp Vật liệu kết cấu áo đường mềm, hiệu chỉnh giá trị Mô-đun đàn hồi tính toán theo nhiệt độ và dự báo sự thay đổi cường độ kết cấu các tháng trong năm (thuộc nhóm chức năng trong trình đơn Analysis);
– Phân đoạn tự động tuyến đường theo các chỉ tiêu và tùy chọn hiệu chỉnh thủ công (thuộc nhóm chức năng trong trình đơn Segmentation);

Nguồn: https://britishmusicguide.com/

Xem thêm bài viết khác: https://britishmusicguide.com/am-nhac/

Âm Nhạc
Giải Mã Giấc Mơ | Nằm mơ thấy gái đẹp đánh đề con gì?
Âm Nhạc
DỪNG THƯƠNG – Datkaa ( Thành Acoustic Mix ) | Nghe Muốn Rụng Tim @HHD MUSIC
Âm Nhạc
[Cover Mixtape1.] SỐNG CHO HẾT ĐỜI THANH XUÂN 2
There are currently no comments.