Âm Nhạc

[Vietsub] Kịch truyền thanh đam mỹ – Vào Nhầm Phòng Gặp Phải Sói [END] [ H+ ]
Dịch + Sub: Bánh Bao Súp
Beta: Tieumanulk

『STAFF』

Chuẩn Bị: Bạch Di 【 Túc Úc Hiên 】

Biên Kịch: Nguyệt Thiền 【 Thanh Loan 】

Đạo Diễn: Tiểu U Phổ Lợi 【 Di Trang Vị Noãn Công Tác Thất 】

Trang trí: Tiểu Quyển Tử 【 Túy Mĩ Khuynh Tình Các 】

Tuyên truyền: Bạch Từ 【 Lạc Ngữ Thiên Thừa Công Tác Thất 】

Hậu kỳ: Tiểu U Phổ Lợi 【 Di Trang Vị Noãn Công Tác Thất 】

『CAST』

Lý Thừa Hiến: Tiểu Hoán 【 Túy Mĩ Khuynh Tình Các 】

Đường Bạch: Khải Thái 【 Cầm Vực Công Tác Thất 】

Hồ Quân: Bách Bách

Trương Chí: Trường Anh 【 nghiêng ca Vị Ương 】

Lý Tịch Mính: Dật Tâm 【 Mộc Hệ Tồn Lương 】

Tiếp tân: Cốc Sam Dịch

Dẫn truyện / giới thiệu chương trình: Phù Phong Trục Mộc 【 Túy Mĩ Khuynh Tình Các 】

『ED』

Phiên Xướng: Lạc Xuyên Diêu 【 Hải Đông Thanh 】

Điền từ: Thu Thần 【 Di Trang Vị Noãn Công Tác Thất 】

Hỗn Âm: Tiểu U Phổ Lợi 【 Di Trang Vị Noãn Công Tác Thất 】

Nguồn: https://britishmusicguide.com/

Xem thêm bài viết khác: https://britishmusicguide.com/am-nhac/

Âm Nhạc
Liên Khúc Anh Còn Yêu Em, Khúc Thụy Du – Nguyễn Khang | Nhạc Chất Lượng Cao
Âm Nhạc
Học bổng Fulbright/Những trải nghiệm và chia sẻ
Âm Nhạc
Người Tình Mùa Đông – Như Quỳnh (ASIA 6)